دلنوشته عاشقانه


برای دومین بار لمست کردم

نمیدانم چطور میشود نوشت از آغوشت

گرمای تنت ...

گرمای تنت یک تنه حریف سرمای زمستان است

مرا مهمان آغوشت کن مهربانم

صدای قلبت، دلنوازترین موسیقی دنیاست

روزی را میخواهم که هزاران بوسه نثارت کنم

عطش بوسیدن دوباره ات  قلبم را به لرزه درمیاورد

در کنارت آراااااااامم ...